Jonna Arola

KM, psykiatrian sairaanhoitaja, Lasten tunnetaito-ohjaaja

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja psykiatrian sairaanhoitaja. Ammatillista osaamistani olen vahvistanut Lasten tunnetaito-ohjaajakoulutuksella ja tanssipedagogiikan opinnoilla. Kaikessa opiskelussani punaisena lankana on aina ollut taiteen ja luovan toiminnan merkitys ihmisen kasvulle ja hyvinvoinnille. Psykiatrian sairaanhoitajan koulutukseen liittyvän päättötyöni tein tanssiterapiasta. Tanssi on aina ollut tärkeä osa omaa elämääni. Olen lapsuudesta asti harrastanut klassista balettia ja vuosien aikana baletin lisäksi olen tanssinut niin flamencoa, nykytanssia, jazztanssia, afrikkalaista tanssia kuiin salsaakin. Vuonna 1997 osallistuin tanssiterapiakurssille, jonka kautta löysin uudenlaisen tanssin maailman – vapaan tanssi-ilmaisun.

Ilmaisumuodoista tanssi on minulle omin ja lähin. Tunnekehoyhteyden vahvistaminen ja kehollisen työskentelyn ohjaaminen on ominta aluettani. Tunteet ovat aina myös kehollisia olotiloja ja kehollisia kokemuksia. Kokemus tunteiden kehollisuudesta ja tunnekehoyhteyden vahvistumisesta on oleellista tunnetaitoja opittaessa.  Niinpä tanssipedagogiikan opinnot täydentävät Lasten tunnetaito-ohjaajan koulutustani ja  ja syventävät tietoisuutta tunteiden kehollisuudesta.   Uskon vahvasti, että tanssin kautta ihminen pääsee luontevasti kosketukseen oman kehotietoisuutensa kanssa, kehontuntemus ja tunnekehoyhteys vahvistuvat ja tanssillinen ilmaisu tarjoaa tien syvempään itsetuntemukseen, omaan voimautumiseen sekä hyvinvointiin.

Olen ohjannut tanssillisia tunteja aikuisille ja lapsille, sekä pitänyt  kehollisia työpajoja varhaiskasvattajille ja opettajille. Olen työskennellyt pääkaupunkiseudun alakouluissa kouluttajana Elämäntaito-ohjelmissa sekä draamakoulutuksissa, joiden tarkoituksena on vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja. Työskentelen osa-aikaisesti resurssiopettajana valmistavassa esiopetuksessa, jossa työni pääpaino on suomenkielen opettamisen ohella lasten tunnetaitojen vahvistaminen. Vuodesta 2007 minulla on ollut oma toiminimi Saltatio, jonka kautta olen toteuttanut erilaisia kursseja tanssiin, luovaan toimintaan ja Italian kulttuuriin liittyen. Minulla on kaksi vauhdikasta kouluikäistä poikaa, jotka ovat vauvaiästä lähtien saaneet tutustua musiikin, liikkumisen ja tanssin maailmaan.

Minulle on ilo nähdä kuinka tanssista, musiikista sekä lempeästä, lämpimästä ja leikkisästä vuorovaikutuksesta syntyy erityinen side aikuisen ja lapsen välille yhteistä tanssikokemusta jaettaessa.

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi tuntemaan ja tanssimaan!

Tarkempaa tietoa koulutuksestani CV:ssä.