KOULUTUS

Kasvatustieteen maisteri, aikuiskasvatustiede
Helsingin yliopisto, 1.9.2000 – 12.12.2007.
Hoitotyön opistotutkinto, sairaanhoitaja, psykiatrinen hoito
Etelä-Karjalan ammattiopisto, 9.1.1995 – 29.5.1998.
Lopputyö tanssiterapiasta.
Tanssipedagogiikan perusteet (25 op)
Taideyliopisto / Teatterikorkeakoulu, 2017-2018
Lasten tunnetataito-ohjaajan peruskoulutus (25 op)
Ilontuuli, 2015-2016
Taidekasvatuksen erikoistumisopinnot (20 ov)
Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuskeskus, 1999 – 2000.
Yhteisötanssin koulutus (10 ov)
Teatterikorkeakoulu, avoin yliopisto, syksy 2000 – kevät 2001
Ylioppilas
Kesämäen lukio 1994.

TYÖKOKEMUS

Saltatio tmi
2007-
Saltatio – satuja, luovaa tanssia, tunnetaitoja ja Italia-opintopiirejä. Oma yritys, jonka puitteissa olen ohjannut tanssitunteja ja kehollisia työpajoja. Saltation toimintaan kuuluu myös  erilaisten kurssien, opintopiirien ja opintomatkojen sekä  opetusohjelmien suunnittelu opistoille.
Resurssiopettaja, valmistava esiopetus, Helsingin kaupunki
2016 –
Taapero-ja vauvatanssiohjaaja, Vipeltävä Siili
2014 –
”Tanssin portaat”, markkinoinitiponnistus: kulttuurityöpajojen markkinointi hoitolaitoksille
1.11.2009-30.05.2010 Uudenmaan taidetoimikunnan rahoittamassa ja Läänintaiteilija Ava Nummisen koordinoimassa Markkinointiponnistus-hankkeessa, jonka tarkoituksena oli kulttuuritoimintojen juurruttaminen osaksi hoitolaitoksissa tapahtuvaa hoitotyötä.
Helsingin avoin yliopisto, Ikäihmisten yliopisto, Helsinki
Olen työskennellyt Ikäihmisten yliopistossa koulutussihteerinä, koulutussuunnittelijana ja toiminnasta vastaavana suunnittelijana. Työhöni kuului mm. luentosarjojen suunnittelu, yhteydenpito etäopetusryhmiin ja ryhmien ohjaajiin. Opintopiirien toimintaan liittyen olen tehnyt ohjaajille oppaan, osallistunut ohjaajien koulutuspäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen ollut mukana luomassa ohjaajille verkkoympäristöä ja ohjaajille suunnattua oheismateriaalia.
1.11.2007 – 31.8.2009 Suunnittelija
14.8. – 31.12.2006 Koulutussuunnittelija
1.9. – 31.12.2005 Koulutussihteeri
1.9.2004 – 31.8.2005 Koulutussuunnittelija
17.11.2003 – 31.8.2004 Koulutussihteeri
1.4. – 30.6.2003 Harjoittelija
Mielenterveysyhdistys Helmi ry, Helsinki
2007, Syksy 2001.
Luovan tanssin ohjaaja.
Helsingin kouluraittiuspiiri – OKRY ry, Helsinki
Lukuvuosina 2002-2003
Lukuvuosina 2014-2016
Sosiaalisten taitojen kouluttaja Helsingin ala-asteilla 4-6 luokat.
Helsingin avoin yliopisto, Ikäihmisten yliopisto, Helsinki
Kevät 2001 –
Opintopiirien ohjaaja.Olen vuodesta 2001 toiminut Helsingin Ikäihmisten yliopiston opintopiirien ohjaajana. Toiminnassa käytetään oppimateriaalina pääasiallisesti Ikäihmisten yliopiston tuottamia ääniteluentosarjoja tai Ylen tv-ohjelma-oppimateriaalia.
Helsingin yliopisto, Erityispedagogiikan laitos, Helsinki
Syksy 2000 – Kevät 2001
Tutkimusavustaja.
Kustaankartano, vanhainkoti, Helsinki
27.7. – 20.8.2000, kesä 2001
Sairaanhoitaja, vanhustyö.
Aurinkokoti, Helsinki
17.8.1998 – 30.3.2000
Työskentely autististen lasten varhaiskuntoutuksessa. Yksilö- ja pienryhmätilanteiden suunnittelu ja ohjaus. Kokonaisvaltainen toiminnallinen kuntoutustyö.
Rekolan Raikas, Vantaa ja Leppävaaran naisvoimistelijat, Espoo
2000 – 2001
Ilmaisupainotteisten liikuntaryhmien ohjaaja. Lasten satutanssiryhmät, erityislasten ryhmät, aikuinen-lapsiryhmä.
Helsingin juutalainen sairaala
1.6. – 9.8.1998
Sairaala-apulainen
Vapaa-aikakeskus, Lappeenranta
14.2. – 25.4.1998
Vapaaehtoinen uintiavustaja liikuntavammaisten lasten ryhmässä.
Sammonkoti, Lappeenranta
1.6. – 31.7.1995 ja 12.6. – 11.8.1996
Hoitoharjoittelijana vanhainkotiosastolla.
Lehmuskoti, Lappeenranta
23.6. – 20.7.1997
Hoitoharjoittelijana vanhainkotiosastolla.
Kourulan keskuspäiväkoti, Lappeenranta
8.8. – 22.12.1994
Harjoittelija.
Lisäksi koulutukseeni liittyvä työharjoittelu:
Armilan sairaalan vuodeosasto, Etelä-Karjalan keskussairaalan keuhko-osasto, Etelä-Karjalan keskussairaalan ortopedian vuodeosasto, Lappeenrannan mielenterveyskeskuksen psykiatrinen päiväosasto, Rauhan sairaalan kuntouttava asumisyksikkö, Etelä-Karjalan keskussairaalan nuorisopsykiatrinen osasto.

MUUT KURSSIT

Tanssitan vauvaa – ryhmänohjaajakoulutus, 2015
Satuhieronta-valmennus, 2015
Myth and Fairytales, Kööpenhamina, Oslo, 2003
Tanssi- ja liiketerapian perusteet, 2000
Luovan liikkeen kurssi, 1999
Kirjallisuusterapiaa soveltava kirjoituspiiri, 1999
Vapaan tanssin kurssi, 1998 ja 1999
Luovan ilmaisun prosessi –työpaja, 1998
Tanssiterapian johdantokurssi, 1997