Tietosuojaseloste

 1. Rekisterin nimi:
  Tmi Saltation asiakasrekisteri
 2. Rekisterinpitäjä:
  Saltatio Tmi (2154402-3)
  Paraistentie 11 A 2
  00280 Helsinki
 3. Yhteystiedot rekisteriasioissa:
  Jonna Arola
  jonna@saltatio.fi
  +358 500 981 927
 4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus:
  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde. Rekisteriä pidetään kursseille ilmoittautuneista henkilöistä ja sitä käytetään laskutukseen, kurssien kävijä seurantaan ja markkinointiin.
 5. Rekisterin tietolähteet:
  Rekisterin tiedot saadaan henkilöiltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä.
 6. Tietojen luovuttaminen:
  Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
 7. Tietojen poistaminen ja oikaisu:
  Tiedot voidaan poistaa henkilön pyynnöstä sopimussuhteen päätyttyä. Tiedot voidaan oikaista henkilön pyynnöstä.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin tietoihin pääsy on suojattu salasanoin.